INFORMÁCIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam škôl – zamestnávateľ

Rozdelenie pracovísk praktického vyučovania podľa krajov:

Pre získanie podrobnejších informácií o ponuke učebných miest sa obráťte na regionálneho koordinátora v Duál Pointe pre Váš kraj.

 

pdf-ikon-50 BBSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci BBSK:

BBSK automobilový priemysel

BBSK beauty

BBSK cestovný ruch

BBSK doprava

BBSK drevárstvo

BBSK ekonomika

BBSK elektrotechnika

BBSK obchod

BBSK hutníctvo

BBSK potravinárstvo

BBSK služby

BBSK strojárstvo

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci BSK:

BSK doprava

BSK elektrotechnika, IKT

BSK ekonomika, služby

BSK logistika

BSK poľnohospodárstvo, potravinárstvo

BSK polygrafia

BSK spracúvanie dreva

BSK stavebníctvo

BSK strojárstvo, auto

 Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci PSK:

PSK beauty

PSK doprava

PSK cestovný ruch

PSK ekonomika

PSK elektrotechnika

PSK obchod

PSK lesníctvo, potravinárstvo

PSK polygrafia

PSK spracovanie dreva

PSK textil, obuv

PSK stavebníctvo