Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať

Riaditeľ ŠIOV
Ing. Branislav Hadár
Email: kancelaria@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 67 77

Adresa
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

Pracovisko
Stromová offices
Stromová 9, 831 01 Bratislava 37

Kontakt pre médiá
PhDr. Katarína Kováčová
mobil: 0911 231 736

Konzultačné hodiny
pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:00
piatok: 8:00 – 14:00
obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00

Talent centrum
Adresa:
Dvorčianska 629, 949 05 Nitra

Kateřina Zádrapová
mobil: 0910 925 107

e-mail: katerina.zadrapova@siov.sk

 

Eva Javorčeková
mobil: 0910 925 037
e-mail: eva.javorcekova@siov.sk
centrumorientacie@siov.sk

Dual pointy

Bratislava

Ing. Jana Feková

Banská Bystrica

Ing. Veľký Marek, PhD.

marek.velky@siov.sk

mobil: 0910 925 038

Nitra

Ing. Ján Maniaček
mobil: 0910 925 037

Trenčín

Ing. Hančin Richard, PhD.
mobil: 0910 925 039

Trnava

Ing. Uvírová Zuzana
mobil: 0910 925 079

Žilina

Ing. Dušan Haluška, MBA
mobil: 0910 925 078

Košice

RNDr. Ivana Kočanová, PhD.

ivana.kocanova@siov.sk

mobil: 0903 685 703

Mgr. Martin Horňák

martin.hornak@siov.sk

mobil: 0917 976 624

Prešov

Ing. Andrea Ondová

andrea.ondova@siov.sk

mobil: 0910 925 035