INFORMÁCIE PRE ŽIAKA

Ponuka zamestnávateľov pre vstup
do systému
duálneho vzdelávania.

Od 1. septembra 2015 sa prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
č. 61/2015 Z. z. zaviedol systém duálneho vzdelávania. Ide o model odborného vzdelávania
a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

Zoznam škôl a pracovísk praktického vyučovania (PPV) – žiak


Rozdelenie pracovísk praktického vyučovania podľa krajov:

Pre získanie podrobnejších informácií o ponuke učebných miest sa obráťte na regionálneho koordinátora v Duál Pointe pre Váš kraj.

 

pdf-ikon-50 BBSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci BBSK:

BBSK automobilový priemysel

BBSK beauty

BBSK cestovný ruch

BBSK doprava

BBSK drevárstvo

BBSK ekonomika

BBSK elektrotechnika

BBSK hutníctvo

BBSK obchod

BBSK potravinárstvo

BBSK služby

BBSK strojárstvo

 

Ing. Marek Veľký, PhD. marek.velky@siov.sk

mobil: 0910 925 038


pdf-ikon-50 BSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci BSK:

BSK doprava

BSK elektrotechnika, IKT

BSK ekonomika, služby

BSK logistika

BSK poľnohospodárstvo, potravinárstvo

BSK polygrafia

BSK spracúvanie dreva

BSK stavebníctvo

BSK strojárstvo, auto

 

Barbora Kubíková barbora.kubikova@siov.sk
mobil: 0911 469 671

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci KSK:

KSK bezpečnostné služby

KSK cestovný ruch

KSK doprava

KSK ekonomika

KSK elektrotechnika

KSK hutníctvo

KSK obchod

KSK polygrafia

KSK potravinárstvo

KSK služby

KSK spracovanie dreva

KSK stavebníctvo

KSK strojárstvo, auto

KSK učiteľstvo KSK veterinárstvo

 

 

Ing. Ján Maniaček jan.maniacek@siov.sk
mobil: 0910 925 037

pdf-ikon-50 PSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci PSK:

PSK beauty

PSK cestovný ruch

PSK doprava

PSK ekonomika

PSK elektrotechnika

PSK lesníctvo, potravinárstvo

PSK obchod

PSK polygrafia

PSK spracovanie dreva

PSK stavebníctvo

PSK textil, obuv

 

Ing. Andrea Ondová andrea.ondova@siov.sk

mobil: 0910 925 035

 


pdf-ikon-50TSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci TSK:

TSK doprava

TSK drevárstvo

TSK ekonomika, obchod, služby

TSK elektrotechnika, IKT

TSK poľnohospodárstvo, potravinárstvo

TSK stavebníctvo

TSK strojárstvo, auto

 

Ing. Richard Hančin, PhD. richard.hancin@siov.sk
mobil: 0910 925 039

pdf-ikon-50 TTSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci TTSK:

TTSK beauty

TTSK cestovný ruch, gastro

TTSK doprava

TTSK drevárstvo

TTSK ekonomika

TTSK elektrotechnika

TTSK chémia

TTSK obchod

TTSK odevy

TTSK poľnohospodárstvo

TTSK polygrafia

TTSK potravinárstvo

TTSK stavebníctvo

TTSK strojárstvo, auto

 

Ing. Zuzana Uvírová zuzana.uvirova@siov.sk
mobil: 0910 925 079

pdf-ikon-50 ŽSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci ŽSK:

ŽSK automobilový priemysel

ŽSK cestovný ruch

ŽSK doprava

ŽSK drevárstvo

ŽSK ekonomika

ŽSK elektrotechnika

ŽSK hutníctvo

ŽSK chémia

ŽSK obchod

ŽSK obuvníctvo

ŽSK polygrafia

 

Ing. Dušan Haluška, MBA dusan.haluska@siov.sk
mobil: 0910 925 078