INFORMÁCIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam škôl – zamestnávateľ

Rozdelenie pracovísk praktického vyučovania podľa krajov:

Pre získanie podrobnejších informácií o ponuke učebných miest sa obráťte na regionálneho koordinátora v Duál Pointe pre Váš kraj.

 

pdf-ikon-50 BBSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci BBSK:

BBSK automobilový priemysel

BBSK beauty

BBSK cestovný ruch

BBSK doprava

BBSK drevárstvo

BBSK ekonomika

BBSK elektrotechnika

BBSK obchod

BBSK hutníctvo

BBSK potravinárstvo

BBSK služby

BBSK strojárstvo

 

Ing. Marek Veľký, PhD. marek.velky@siov.sk

mobil: 0910 925 038


pdf-ikon-50 BSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci BSK:

BSK doprava

BSK elektrotechnika, IKT

BSK ekonomika, služby

BSK logistika

BSK poľnohospodárstvo, potravinárstvo

BSK polygrafia

BSK spracúvanie dreva

BSK stavebníctvo

BSK strojárstvo, auto

 

Barbora Kubíková barbora.kubikova@siov.sk
mobil: 0911 469 671


Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci PSK:

PSK beauty

PSK doprava

PSK cestovný ruch

PSK ekonomika

PSK elektrotechnika

PSK obchod

PSK lesníctvo, potravinárstvo

PSK polygrafia

PSK spracovanie dreva

PSK textil, obuv

PSK stavebníctvo

 

Ing. Andrea Ondová andrea.ondova@siov.sk

mobil: 0910 925 035

 


pdf-ikon-50TSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci TSK:

TSK doprava

TSK drevárstvo

TSK elektrotechnika, IKT

TSK ekonomika, obchod, služby

TSK poľnohospodárstvo, potravinárstvo

TSK strojárstvo, auto

TSK stavebníctvo

 

Ing. Richard Hančin, PhD. richard.hancin@siov.sk
mobil: 0910 925 039

pdf-ikon-50 TTSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci TTSK:

TTSK beauty

TTSK cestovný ruch, gastro

TTSK doprava

TTSK drevárstvo

TTSK ekonomika

TTSK elektrotechnika

TTSK chémia

TTSK obchod

TTSK odevy

TTSK poľnohospodárstvo

TTSK polygrafia

TTSK potravinárstvo

TTSK stavebníctvo

TTSK strojárstvo, auto

 

Ing. Zuzana Uvírová zuzana.uvirova@siov.sk
mobil: 0910 925 079

pdf-ikon-50 ŽSK zoznam certifikovaných PPV

 

Zamestnávatelia s ponukou učebných miest pre školský rok 2021/22 podľa sektorov v rámci ŽSK:

ŽSK automobilový priemysel

ŽSK cestovný ruch

ŽSK doprava

ŽSK ekonomika

ŽSK drevárstvo

ŽSK elektrotechnika

ŽSK hutníctvo

ŽSK obchod

ŽSK chémia

ŽSK obuvníctvo

ŽSK polygrafia

 

Ing. Dušan Haluška, MBA dusan.haluska@siov.sk
mobil: 0910 925 078