Info pre OVP v šk roku 2020 2021 aktualizácia od 3.3.2021INFORMÁCIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty – zamestnávateľ

 

 

 

Duálne vzdelávanie 18+ vzdelávanie pre dospelých

 

pdf-ikon-50Duál 18+ informácia pre zamestnávateľa