INFORMÁCIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Kvalitná firma znamená
dobré zázemie pre žiakov
.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania je najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty – zamestnávateľ

 

pdf-ikon-50Základné dokumenty – nastavenie vzdelávacej cesty


pdf-ikon-50Vzdelávacia kapacita pracoviska

pdf-ikon-50Organizácia prijímacieho konania – šk. rok 2019/2020