Pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu v polygrafii

Dopoludnie 13. júna 2019 na Strednej odbornej škole polygrafickej patrilo duálnemu vzdelávaniu. Na pracovnom stretnutí ho zamestnávateľom z oblasti polygrafie z celého Slovenska priblížili ich kolegovia, ktorí s týmto typom vzdelávania už majú skúsenosti, zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania aj Bratislavského samosprávneho kraja. Počas stretnutia sa na tému vzdelávania a dualistov v polygrafii rozprúdila živá diskusia.

Základné informácie o duálnom vzdelávaní a aktuálnej situácii vo všeobecnosti a tiež konkrétne v polygrafii predstavil Ladislav Kováč zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Ako uviedol, kým v minulosti polygrafia v praktickom vzdelávaní viedla, dnes v rámci duálneho vzdelávania v tejto oblasti situácia nie je veľmi priaznivá. Pripomenul, že medzi deviatakmi sú mnohí žiaci, ktorí si povedia, že nie sú typy na akademické vzdelávanie a chcú mať po skončení strednej školy v rukách konkrétne zručnosti. Takže veľa žiakov reaguje veľmi pozitívne na duálne vzdelávanie a jeho benefity. „Duál však v žiadnom prípade nie je prekážkou v ceste na vysokú školu. Naopak, aktuálne skúsenosti sú také, že hlavne väčší zamestnávatelia a najmä tí, ktorí majú zahraničných vlastníkov zhruba 25 percent žiakov v duáli púšťajú na vysoké školy a poskytujú im štipendium na rozbeh vysokoškolského štúdia,“ konkretizoval Kováč.

Prvých dualistov v polygrafii vzdeláva spoločnosť Neografia z Martina. „Vďaka duálnemu vzdelávaniu máme väčšiu možnosť ovplyvniť vzdelávací proces, vychovávať si žiakov a ovplyvňujeme celý proces duálneho vzdelávania,“ zhrnul zástupca spoločnosti Anton Lipka.

Bratislavský samosprávny kraj už má prvé výsledky zmien v školstve, ktoré sa prejavili aj 14-percentným medziročným nárastom záujmu o stredné odborné školy tiež vďaka duálnemu vzdelávaniu. „ Duálne vzdelávanie podstatne posilňuje pozíciu firiem, aby povedali, akých absolventov potrebujú. Vytvára priestor, aby sme lepšie pripravovali žiakov pre potreby trhu práce a zároveň ich dostali do prostredia, ktoré je moderné. Duál je veľmi dôležitý, aby žiaci videli, že majú prepojenie na to, čo sa reálne používa,“ uzavrel riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Igor Urbančík .