Newsletter Duál pre SŠ 11-12/2017

Vážení čitatelia,
za posledný mesiac som absolvoval viacero stretnutí s riaditeľmi stredných odborných škôl, či už na pôde vyšších územných celkov, alebo Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, na tému, ako zatraktívniť stredné odborné školstvo. Ako presvedčiť žiakov a ich rodičov, že stredné odborné školstvo je alternatíva s jasným cieľom. Viem, je ťažké očakávať od 14- alebo 15-ročných žiakov, aby už v tomto veku mali jasnú predstavu o odbore, resp. zameraní, ktorý ich bude v dospelosti živiť. Nechcem generalizovať, ale voľba gymnázium a následne vysoká škola humanitného typu je častokrát cestou najmenšieho odporu. Následkom takejto voľby máme však veľké množstvo absolventov vysokých škôl, ktorí pracujú na stredoškolských pozíciách. Tu by som rád apeloval aj na zamestnávateľov, ktorí často dávajú prednosť vysokoškolákovi pred stredoškolákom. Titul nie je všetko a zďaleka nevypovedá o všetkých schopnostiach uchádzača o prácu. Núka sa nám otázka, čo môžeme urobiť pre zatraktívnenie stredného odborného školstva? Problém nevyriešime mávnutím čarovného prútika. To, čo dnes vieme urobiť, je ukázať príklady dobrej praxe. V spolupráci so zamestnávateľmi propagovať povolania a ich benefity. Dať rodičom alternatívu pre budúcnosť ich detí. Dovoľte mi na záver popriať vám všetkým príjemné a pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu blízkych.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál pre SŠ 11-12/2017