Newsletter Duál pre SŠ 10/2017

Vážení čitatelia, úvodom sa musím priznať, že počas tohto septembra sme všetci, čo pracujeme na projekte Duálne vzdelávanie, napäto čakali na čísla nástupu prvákov do systému duálneho vzdelávania. Je to predsa len naše prvé vysvedčenie za rok práce na projekte. Až tieto čísla ukážu, či naša práca na propagácii odborného vzdelávania má zmysel alebo nie. Prvé čísla hovoria o náraste 27 % oproti minulému roku. A to je úspech. Preto dovoľte, aby som poďakoval všetkým, čo majú na tom zásluhu. Pedagogickým zamestnancom, zamestnávateľom, vyšším územným celkom, ale hlavne rodičom, ktorí dali svoje deti na stredné odborné školy, osobitne do systému duálneho vzdelávania. Viem, zabudol som na deti. Teda, hovoríme o 14- až 15-ročných mladých ľuďoch, ktorí majú vlastný rozum a budúcnosť pred sebou. Im všetkým želám, aby nasledujúce 3 alebo 4 roky boli pre nich tou najkrajšou spomienkou. Neviem, ako vy, ale moje spomienky na strednú, osobitne sediac pri tom s bývalými spolužiakmi, sú plné smiechu a úsmevných historiek.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál pre SŠ 10/2017