Newsletter Duál 12/2016

Vážení čitatelia,
Festival šikovných je za nami. Účasť hostí a počet návštevníkov nás presvedčili o tom, že tento ročník bol dobrý a je našou povinnosťou začať pre vás pripravovať ešte lepšie podujatia na budúci rok. Štátny inštitút odborného vzdelávania vďaka obrovskému záujmu škôl, vystavovateľov a hostí dostal k svojmu 25. výročiu ten najkrajší darček. Do budúcnosti bude našou úlohou vytvárať podmienky na to, aby stredné odborné školstvo ponúkalo mladým ľuďom atraktívnu perspektívu a pomáhalo vytvárať čo najlepšie podmienky na spoluprácu škôl s firmami. Viem, že to nie je jednoduché. No nič, čo príde automaticky, si nevážime tak, ako výsledok vlastného úsilia. Zároveň mi dovoľte, aby som sa vám poďakoval za spoluprácu, ktorá nás sprevádzala týmto rokom. Pred blížiacimi sa sviatkami vám želám veľa pohody, aby ste každú sviatočnú chvíľu vychutnávali v neopakovateľnej atmosfére, ktorá sprevádza čaro Vianoc.
JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 12/2016