Newsletter Duál pre ZŠ 11-12/2017

V poslednom období hovoríme o duálnom vzdelávaní, ale vôbec o odbornom vzdelávaní, čoraz častejšie. Niet sa čomu čudovať. Zamestnávatelia bijú na poplach a jasne hovoria, že im chýbajú kvalitní zamestnanci. Netreba mať dvojnásobný doktorát z ekonómie, aby človek pochopil základné pravidlo ekonomiky – ponuka verzus dopyt. Tlak na získanie kvalitných zamestnancov zákonite prinesie Číslo: 2/2017 november/december 1. strana zvyšovanie platov pre tie profesie, ktoré sú na trhu práce žiadané. Prečo to spomínam? Blíži sa nám obdobie, kedy sa viac ako 40 tisíc deviatakov rozhodne, na akú strednú školu pôjde študovať. Počas našich rozhovorov na tému odborné vzdelávanie sa snažíme ponúknuť alternatívu k dnes zabehanému klišé – gymnázium a vysoká škola s humanitným vzdelaním. Čo myslíte, koľko dnešný trh práce potrebuje právnikov, kunsthistorikov či magistrov z oblasti marketingovej komunikácie? Vedeli ste, že viac ako 50 % vysokoškolákov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali? Duálne vzdelávanie je alternatíva. Áno, veľmi dobre vieme, že nie je pre každého. S duálom ponúkame (nie my, ale zamestnávateľ) istotu budúceho zamestnania, možnosť zarobiť si už počas štúdia na strednej škole, ale tiež šancu pracovať s najmodernejšími technológiami. Skúsenosti z prvých dvoch rokov fungovania duálneho vzdelávania hovoria jasne. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania majú lepší prospech aj dochádzku než ich rovesníci, ktorí zapojení nie sú. Ponúknime dnešným deviatakom možnosť vybrať si štúdium aj na strednej odbornej škole. Ich rozhodnutie, ktoré urobia o pár týždňov, závisí aj od toho, ako sa k tomu postavíte vy – ich učitelia na základných školách. Dovoľte mi na záver popriať Vám všetkým príjemné a pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu blízkych.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Nesletter Duál 11-12/2017