Newsletter Duál 10/2016

Vážení čitatelia,
Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v trende otvorenej komunikácie. Mesačník DUÁL bude nápomocný v tomto úsilí otvorene komunikovať o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, možností a príležitostí, a hlavne aktívne formovať moderný systém duálneho vzdelávania. Systém otvorený inováciám, ústretový k perspektívam mladých ľudí, zodpovedný k potrebám zamestnávateľov. Teda model, v ktorom je vzdelávanie s pridanou hodnotou kľúčové pre individuálny úspech a spoločenské potreby. Verím, že elektronický mesačník DUÁL bude pre nás všetkých zdrojom aktuálnych a cenných informácií, ktoré budú nápomocné v spoločnom úsilí. Prajem Vám príjemné a inšpiratívne čítanie.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 10/2016