Newsletter Duál 05/2017

Vážení čitatelia,
12. mája som stál na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom pred študentmi a rozmýšľal, čo poviem. Teda presnejšie to bolo tak, že som prišiel na školu na pozvanie pani riaditeľky Janky Fedorovej, pretože na škole prebiehal 18. ročník celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár. Ani neviem ako, ale bol som požiadaný o krátky prejav. Nemám rád prejavy. Nemám rád dlhé prejavy. Ako sa to hovorí? Že prejav je buď dobrý, alebo krátky? Ale to som odbočil. Chcel som povedať (presnejšie napísať), že som stál pred študentmi, ktorí sa zúčastnili spomínanej súťaže. Môj prejav bol naozaj krátky a dá sa zhrnúť do pár viet. Veľká poklona a obdiv všetkým stredoškolákom, ktorí sú v dnešnej digitálnej dobe plnej mobilov a tabletov schopní sa dať do režimu offline a urobiť niečo viac. Vstať a ísť napríklad súťažiť v kategórii typu spracovanie mlieka, úprava krmiva a ďalšie. Málokto si to uvedomuje, ale bez poľnohospodárstva sme všetci… v lepšom prípade len hladní. Takže na záver – veľké poďakovanie všetkým študentom a ich pedagógom za aktivity, ako sú napríklad stredoškolské súťaže. Za seba môžem sľúbiť len to, že budúci školský rok 2017/2018 pripravíme atraktívnejšie a zaujímavejšie súťaže. Ak by sme sa medzitým nevideli alebo nepočuli, tak všetkým želám pekné letné prázdniny, slnka tak akurát a veľa veľa pohody (a oddychu).

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 05/2017