Newsletter Duál 03/2017

Vážení čitatelia,
aj v marcovom vydaní elektronického mesačníka sa vám prihovárame pútavými informáciami, ktoré nielen mapujú aktivity Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ale tiež sa sústreďujú na oblasti, ktoré sa týkajú stredného odborného školstva. V aktuálnom čísle sa dozviete o košickej Burze príležitostí, švajčiarskom pohľade na duálne vzdelávanie, postojoch významných zamestnávateľov k systému duálneho vzdelávania. Nechýba ani sumárna informácia o výsledkoch úspešného projektu a tiež sa venujeme súťaži GASTRO Skills Junior, na ktorej celoštátnom kole sa prezentovalo 8 nesmierne šikovných stredoškolských kuchárov. Veríme, že ich recepty obohatia nielen aktuálne číslo mesačníka, ale aj váš jedálny lístok. Prajeme inšpiratívne čítanie a budeme sa tešiť, ak vás oslovia recepty šikovných stredoškolákov.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 03/2017