Newsletter Duál 02/2017

Vážení čitatelia,
druhé vydanie elektronického mesačníka DUÁL vám prináša informácie, ktoré sa týkajú dvoch momentálne veľmi dôležitých tém. Jednou je blížiaci sa termín podávania prihlášok na stredné školy a ďalšou atraktívne podujatie, ktoré pripravuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje podujatie, ktoré sme vzhľadom na jeho obsah nazvali Burza príležitostí. Na tejto burze sa budú prezentovať stredné odborné školy, pričom očakávanými návštevníkmi budú žiaci končiacich ročníkov základných škôl, ktorým aj touto formou chceme predstaviť potenciál a príležitosti ponúkané prezentujúcimi strednými odbornými školami. Práve táto možnosť v čase podávania prihlášok na stredoškolské štúdium môže aj interaktívnou formou priblížiť profil vybraných škôl a ponúkané študijné odbory. Burza príležitostí sa pripravuje v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, financovaného prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu a uskutoční sa 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. Súčasťou podujatia budú aj lákavé sprievodné aktivity, ako napríklad súťaže cvičných firiem. Verím, že sa 2. marca 2017 uvidíme v Košiciach.

JUDr. Ing. Michal Bartók
riaditeľ ŠIOV

pdf-ikon-50Newsletter Duál 02/2017