Letná škola v systéme duálneho vzdelávania 2022

Prinášame Vám Usmernenie k organizácii a podmienkam „Letnej školy v systéme duálneho vzdelávania 2022“ v školskom roku 2021/2022.

Usmernenie spolu so vzormi oznámenia zamestnávateľa o konaní letnej školy a  prihlášky žiaka na letnú školu nájdete nižšie.

Usmernenie k organizácii a podmienkam „Letnej školy v systéme duálneho vzdelávania 2022“

Vzor oznámenia zamestnávateľa o konaní letnej školy

Vzor prihlášky žiaka na letnú školu