Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

5.4.3 Sprevádzanie a motivácia žiaka v SDV

5.4.3 schválenie

5. Spätná väzba a správa o realizácii vzdelávacích programov A5.4

Príloha č.1 Spätná väzba A5.4

 

Záverečná správa aktivity č. 5