Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

2.1.
Mapa vecnej pôsobnosti
Prevodník medzi povolaniami a učebnými a študijnými odbormi s napojením na NSK


2.2.
Vyhodnotenie monitorovania uplatnenia absolventov SOŠ
Správa za rok 2016 A2
Správa za rok 2017 A2

Správa za rok 2018 A2