Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

Na základe podpisu zmluvy s dodávateľom boli predstavené povolania:

Operátor gumárenskej a plastikárskej výroby
Výpravca
Pracovník v potravinárstve
Poľnohodpodár – mechanizátor
Obchodný pracovník
Kuchár
Mechanik elektrotechnik
Mechanik nastavovač
Obrábač kovov
Mechanik mechatronik
6. Vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých propagačných aktivít

1.3
Školenia inštruktorov – v súčastnosti vyškolených viac ako 900 inštruktorov

BOOK komplet.pdf

Správa za rok 2016 A1

Správa za rok 2017 A1

Správa za rok 2018 A1

Správa za rok 2019 A1

Správa za rok 2020 A1