Duálne vzdelávanie zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Kvalita zamestnancov musí byť
silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu.

Aktivity 1

1.1

Zmluvy o spolupráci 7x

2017_02_24AZZZSR_Zmluva o spolupraci

2017_02_24RUZ_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SBK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SLsK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SOPK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SPPK_Zmluva o spolupraci

2017_02_24SŽK_Zmluva o spolupraci


Dodatky:

SŽK_Dodatok

SLK_Dodatok

Model a metodika zamestnávateľského centra


1.2
Zoznam povolaní v SDV

V rámci letnej kampane "Duál inšpiruje aj v lete" boli predstavené povolania:
1 pekár
2 železničiar
3 kuchár
4 farmár
5 stolár
6 lesník
7 obuvník
8 umelecký kováč

http://www.dualnysystem.sk/LetnaKampan.aspx


1.3
Školenia inštruktorov – v súčastnosti vyškolených 543 inštruktorov

BOOK komplet.pdf

Správa za rok 2016 A1

Správa za rok 2017 A1