Do duálu patria aj malí zamestnávatelia

Duálne vzdelávanie rozhodne nie je určené iba veľkým zamestnávateľom či určitým odvetviam. Zapojiť sa doňho môžu aj malé firmy v rozmanitých odboroch. Na naše otázky odpovedal  riaditeľ donovalského hotela Galileo Peter Straka.

Ako dlho ste ako zamestnávateľ zapojený do duálneho vzdelávania a koľkí žiaci sa u Vás momentálne vzdelávajú?

Zapojili sme sa minulý rok, teda žiakov máme prvý školský rok. Vybrali sme si jedného čašníka a jedného kuchára. Teraz si vyberáme do budúceho školského roku opäť po jednom žiakovi do obsluhy a kuchyne. Tým si pokryjeme celoročne jedného žiaka v kuchyni a jedného v obsluhe po celú dobu. Škola nám vyšla v ústrety a žiaci majú individuálny študijný plán, týždeň škola a týždeň prax na striedačku.

V čom je podľa Vás prínos duálu pre malých zamestnávateľov ako vy a naopak?

Výnimočnosť je určite v tom, že žiaci u nás majú počas celej doby štúdia maximálnu možnú podporu zo strany personálu pri ich odbornom raste, keďže na každom pracovisku je len jeden žiak. Ak sme si vybrali dobre, je to pre nás samozrejme prínos, pretože už po roku majú žiaci také zručnosti, že sú pre nás takmer plnohodnotnými pracovníkmi.

Aké výhody má malý zamestnávateľ pre žiakov?

Okrem starostlivosti pri jeho odbornom raste mu hradíme náklady na pracovné oblečenie a dostane za svoju prax aj zaplatené. Ak je dobrý, od pol roka má nárok aj na štipendium – toto všetko poskytujú všetci zamestnávatelia.

Keď už sme sa k tomu dostali, ako ste spokojní so žiakmi, ktorých máte v hoteli?

Výber je pre nás vždy trochu vabank. Vyberáme si len z prihlášky, ktorú žiak spolu s rodičmi podá na školu. Potom nasleduje telefonát s rodičmi, tam sú reakcie rôzne, ale ak sa dohodneme, budúci žiak sa spolu s rodičmi príde pozrieť na hotel a tu sa už definitívne dohodneme. Zatiaľ sme mali šťastnú ruku….

 Ako je to vo vašom odvetví s kvalifikovanou pracovnou silou? Je jej dostatok?

Cestovný ruch, ako prvé odvetvie, pocítilo už pred niekoľkými rokmi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Bojujeme s tým každý po svojom, sú dokonca zariadenia, ktoré kvôli tomu ukončili svoju činnosť. Práve aj duálne vzdelávanie môže nášmu „fachu“ pomôcť, potrebujeme tu ale zároveň podporu a súčinnosť s našimi rezortnými partnermi vo vláde a v parlamente.

Ako reagujú na žiakov duálneho vzdelávania hostia? Všimnú si vôbec, že ich napríklad obsluhuje žiak?

Samozrejme, žiaci sú označení menovkami a väčšinou to hosťom neprekáža a berú ich ako súčasť nášho personálu.

Odporučili by ste duálne vzdelávanie ďalším zamestnávateľom?

Určte áno, aj preto, čo som už spomínal a na druhej strane je práve na nás, aby sme pripravili do praxe perfektne “vycvičených” odborníkov v cestovnom ruchu. A samozrejme si tým vychováme našich potenciálnych zamestnancov.

Zostanú u Vás žiaci po skončení štúdia pracovať?

Je to samozrejme v našom záujme, nasilu to však fungovať nebude, musí byť ochota na obidvoch stranách, my robíme pre to všetko a ostatné je už na žiakovi.

Autor foto:Barbora Kubíková