Aktuálna ponuka v systéme duálneho vzdelávania na šk. rok 2019/2020

Bratislava – 12. marca 2019 – Aktuálna ponuka učebných miest na školský rok 2019/2020 k dnešnému dňu dosiahla 5055 miest. Najvyšší počet ponúka Košický kraj – 854 miest, ďalej nasleduje Prešovský kraj s počtom 764, Bratislavský kraj – 743, Nitriansky kraj – 650, Žilinský kraj – 641, Trenčiansky kraj – 607, Banskobystrický kraj – 438 a uzatvára to Trnavský kraj s počtom 358 miest.

V súčasnej dobe prebieha overovanie spôsobilosti zamestnávateľov, ktorí vstupujú do SDV a majú pripravenú ponuku ďalších viac ako 300 učebných miest.

Lídrom duálneho vzdelávania v počte zapojených zamestnávateľov v SDV a počet prevádzok ponúkajúcich učebné miesta v šk. roku 2019/2020 je Košický kraj v počte 121. Trnavsky kraj s počtom 40 zaznamenal najvyšší percentuálny nárast oproti minulému šk. roku a to o 233%.

 

Kraj Počet prevádzok
2019/2020
Počet prevádzok
2018/2019
Zmena v %
Banskobystrický kraj 48 26 85%
Bratislavský kraj 71 37 92%
Košický kraj 121 50 142%
Nitriansky kraj 115 47 145%
Prešovský kraj 119 41 190%
Trenčiansky kraj 114 87 31%
Trnavský kraj 40 12 233%
Žilinský kraj 97 53 83%
Celkový súčet 725 353 105%

 

Zamestnávatelia rozširujú záujem aj o ekonomické a administratívne odbory v spolupráci s obchodnými akadémiami. Do systému duálneho vzdelávania vstupuje 24 obchodných akadémii.

Aktuálny počet stredných odborných škôl v SDV a počet stredných škôl, s ktorými ponúkajú zamestnávatelia učebné miesta v šk. roku 2019/2020 je najvyšší v Prešovskom kraji.

 

Kraj Počet SOŠ
2019/2020
Počet SOŠ
2018/2019
Zmena v %
Banskobystrický kraj 13 9 44%
Bratislavský kraj 20 10 100%
Košický kraj 27 10 170%
Nitriansky kraj 28 14 100%
Prešovský kraj 30 15 100%
Trenčiansky kraj 22 22 0%
Trnavský kraj 16 4 300%
Žilinský kraj 20 11 82%
Celkový súčet 176 95 85%
ilustračné foto: Shutterstock