Školy poskytujúce vzdelávanie v umeleckých smeroch

 

kraj Názov školy Adresa školy Mesto Názov odboru
TT Súkr. SOŠ DSA Koniarekova 17 Trnava 8541H00 umelecký kováč a zámočník
NR Súkromná SOŠ s VJM Slovenská 52 Kolárovo 8541H00 umelecký kováč a zámočník
PO Súkromná SOŠ Biela voda 2 Kežmarok 8541H00 umelecký kováč a zámočník
BA SOŠ pre žiakov s TP Mokrohájska cesta 1 Bratislava-Karlova Ves 8545H00 zlatník a klenotník
BA SOŠ technická Vranovská 4 Bratislava-Petržalka 8545H00 zlatník a klenotník
BB Súkr.stred.umel.škola Kyslá 214 Hodruša-Hámre

8503 K03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov-rytecké práce

8503 K04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov-pasiarske práce

8545 H zlatník a klenotník  

TN Stredná odborná škola Štúrova 1388/23 Dubnica nad Váhom 8555H00 umelecký rezbár
PO Súkromná SOŠ Biela voda 2 Kežmarok 8557H00 umelecký stolár
NR Súkromná SOŠ s VJM Slovenská 52 Kolárovo 8564H00 umelecký smaltér

Zoznam všetkých umeleckých odbrov je dostupný na stránke http://www.szk.sk/vzdelavanie-a-odborna-sposobilost/system-dualneho-vzdelavania/