Duálne vzdelávanie a jeho benefity pre žiakov

Duálne vzdelávanie je prepojenie teoretického vzdelávania v škole a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Spojenie praktickej prípravy žiakov u zamestnávateľov s odborným vzdelávaním v strednej odbornej škole je zárukou kvalitnej prípravy na povolanie presne podľa požiadaviek trhu práce. Ak ešte nie ste presvedčení, že Duálne vzdelávanie je naozaj tá správna voľba pre žiakov končiacich základnú školu, ponúkame Vám zoznam benefitov, ktoré na žiakov čakajú:

 

 • príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach u zamestnávateľa;
 • prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom;
 • možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole;
 • istota práce po absolvovaní strednej školy;
 • člen tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy;
 • podnikové štipendium (napríklad v 1. ročníku od 40 €/mes., v 2. ročníku od 60 €/mes. a pod.- výšku podnikového štipendia určuje zamestnávateľ) a odmena za produktívnu prácu;
 • stravovanie, ubytovanie v školskom internáte a cestovné s podporou zamestnávateľa;
 • prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy;
 • získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia;
 • skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením;
 • začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa;
 • vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

Kompletný zoznam škôl nájdete tu:

http://www.dualnysystem.sk/ZoznamSOS.aspx