TOP 10 učebných odborov s perspektívou

Rozhodovanie o štúdiu na strednej škole je prvým z vážnych rozhodnutí, ktoré budú žiakov sprevádzať v ďalšom živote. Pri pohľade na počet stredných škôl a gymnázií preto nie je ani tak dôležité vybrať si školskú lavicu, ako skôr zvoliť si úspech a perspektívu.

Za pozornosť stoja učebné odbory, ktoré sú mimoriadne potrebné a dôležité, čo zvyšuje atraktivitu pre študentov a perspektívu pre absolventov. Sú akousi kombináciou tradičných remesiel a moderných technológií, s výraznou pridanou hodnotou:

  1. pekár,
  2. obuvník,
  3. operátor gumárskej a plastikárskej výroby,
  4. kuchár,
  5. murár,
  6. agromechanizátor, opravár,
  7. poľnohospodár - farmárstvo,
  8. mechanik nastavovač,
  9. nástrojár,
  10. stolár.

Každý z tohto zoznamu predstavuje TOP študijný odbor s perspektívou pre terajších aj budúcich absolventov. Pred tým je však dôležité ich štúdium, ktoré sa stále viac spája s praxou, tak ako vzdelávanie so zručnosťami.

Výber nemá zmysel iba preto, lebo je z čoho vyberať, ale preto, lebo je ponukou dobrých a ešte lepších možností. Každý z uvedených učebných odborov je bezpochyby taký.     

Kompletný zoznam škôl a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania nájdete na tejto adrese http://dualnysystem.sk/ZoznamSkol.aspx