Návratka pre zapojenie školy do Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP:

 

Názov školy podľa zriaďovacej listiny:

 

 

 

Sídlo školy (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec):

 

 

 

IČO:

 

 

 

DIČ:

 

 

 

Banka názov:

 

 

 

Číslo účtu /forma IBAN/:

 

 

 

Štatutár:

 

 

 

Kontakt e-mail:

 

Kontakt telefón:

 

 

ZŠ posielajú vyplnenú návratku na: eva.scerbova@siov.sk

SOŠ posielajú vyplnenú návratku na: barbora.kasperova@siov.sk

 

Po prijatí návratky Vám bude poštou zaslaná vypracovaná zmluva o spolupráci – podpisuje ju štatutár školy. Podpisom zmluvy o spolupráci škola získava jedinečnú možnosť vyslať svojich pedagógov na bezplatné vzdelávacie kurzy.