Stolár

top

„Každý jeden výrobok, ktorý je na trhu, má za sebou vždy konkrétnu profesiu. Pre každú profesiu je potrebná odbornosť a tú je možné nadobudnúť práve vyučením sa,“ hovorí Stanislav Zavarský zo spoločnosti Drevostyl, ktorého rodina sa venuje stolárčine už tretiu generáciu. Toto tvrdenie je pravdivé aj v prípade profesie stolára.

Na Slovensku je nedostatok kvalitných stolárov a rovnako tak nedostatok samostatne pracujúcich stolárov. Absolvent sa môže zamestnať vo výrobách a pracovať na jednotlivých strojných zariadeniach, alebo ako samostatne pracujúci stolár, teda vyrábať nábytok podľa určitého zadania, alebo ako operátor, ktorý vyrába jednotlivé diely. Možnosťou je ísť aj vlastnou cestou a založiť si firmu, navrhovať, vyrábať a predávať nábytok.

V školskom roku 2016/2017 sa v tomto odbore síce učilo 863 žiakov, no nízky záujem zo strany deviatakov spôsobil, že niektoré školy nemohli otvoriť prvé ročníky.

V školskom roku 2016/2017 trh práce požadoval 486 stolárov. Prognózy trhu práce predpokladajú, že v rokoch 2017/2018 bude na trhu práce potrebných 308 stolárov a o dva roky ďalších 210.

Ing. Zuzana Gaffová zo Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky rovnako hovorí o potrebe kvalifikovaných pracovníkov v odbore stolár a priamo túto myšlienku spája s rozvojom samotného drevospracujúceho priemyslu. „Pre rozvoj drevárstva i samotnej stolárskej výroby sa náš zväz snaží nielen o vychovanie si kvalifikovaných pracovníkov v rámci systému duálneho vzdelávania, ale naším záujmom je priniesť do duálu aj nové odbory zamerané na obsluhu a manipuláciu strojov a zariadení určených na spracovanie a opracovanie dreva,“ dopĺňa Gaffová.

Stanislav Zavarský sa k stolárskemu povolaniu dostal cez svojho otca, ktorý ho prvé roky vo firme sprevádzal a radil mu. Neskôr on sám k stolársku a nábytkovému dizajnu priviedol svoju dcéru. Ako vidí povolanie stolára? Prečo ho vlastne robí?

Šikovní stolári sa o nedostatok práce nemusia báť

Stanislav Zavarský sa k stolársku dostal ako malý chlapec, keď sa pohyboval v priestoroch otcovej dielne. Ten mu pomáhal aj po založení firmy. Neskôr k stolárstvu a nábytkovému dizajnu priviedol svoju dcéru. Sám hovorí o potrebe nových stolárov a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov aj v tejto profesii.

<< Pokračovanie článku nájdete tu >>

Internetový sprievodca trhom práce uvádza pre profesiu stolár 124 voľných pracovných miest. Denne aktualizované pracovné ponuky si môžete pozrieť na uvedenom portáli www.istp.sk.

Školy a zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania poskytujúci vzdelanie v odbore stolár


Čo ponúkajú školy zapojené do systému duálneho vzdelávania svojim žiakom?

Žiaci zo strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi navrhli, spracovali postup na výrobu a vytvorili stolík, ktorý si môžete skúsiť vytvoriť aj sami. Postup nájdete v prílohe.

Kompletný zoznam škôl, zamestnávateľov a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania nájdete: http://www.dualnysystem.sk/ZoznamSkol.aspx

Zoznam sa postupne dopĺňa o nové školy i zapojených zamestnávateľov. Presný zoznam na školský rok 2018/2019 bude k dispozícii vo februári 2018.