Leto je obdobím, keď sa nám ani veľmi nechce premýšľať, čo bude o dva mesiace a nie ešte o pol roka. Tešíme sa z každého dňa, z letných pobytov, prázdnin, brigád. No zároveň je to obdobie, keď máme viac času zamyslieť sa, čo by sme chceli v živote robiť.

Aj keď sa hovorí: „...Ale veď školu si nevyberáš na celý život?!“..., nie vždy je to tak.

Ako ste na tom Vy? Máte doma alebo vo svojom okolí ôsmaka, ktorý má síce teraz pred sebou posledné bezstarostné prázdniny, ale už o pol roka ho čaká vážne rozhodnutie, kam na strednú školu?

Prieskumy hovoria, že až dvaja z troch rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v prieskume deklaruje, že strednú školu si vyberá samo dieťa.

Samostatnosť detí v rozhodovaní sa pre strednú školu potvrdzuje aj fakt, že pre rodičov je absolútne najčastejšie uvádzaným kritériom záujem dieťaťa o určitý odbor - uvádza to až 94% opýtaných. Nasledujú kritériá ako dobré meno školy (90%), perspektívnosť vybraného odboru (89%). 81% rodičov žiakov ZŠ sa zaujíma aj o istotu zamestnania po skončení štúdia.

Až 80% opýtaných rodičov uviedlo, že informácie o možnostiach stredoškolského štúdia získava od svojho dieťaťa a pre 76% opýtaných sú zdrojom informácií i osobné rozhovory s priateľmi či známymi. Takmer ¾ rodičov týmto informáciám pripisuje významnú váhu pri konečnom rozhodovaní sa o výbere školy pre svoje dieťa.

Rovnako tak 45% rodičov žiakov základných škôl je presvedčených, že ich dieťa získa kvalifikáciu, ak bude študovať na vysokej škole. Iný prieskum hovorí, že 85% opýtaných študentov medzi hlavné dôvody, prečo študovať na vysokej škole je väčšia šanca nájsť si prácu po skončení štúdia.

Vedeli ste však, že až 32% vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60% stredoškolských absolventov nepracuje v odbore?

Rovnako tak prieskumy ukazujú, že každý tretí absolvent vysokej školy si nenájde vysokoškolskú pozíciu do päť rokov od ukončenia štúdia.

graf1 graf2
Obr: Každý tretí absolvent VŠ si nenájde
vysokoškolskú pozíciu do 5 rokov od ukončenia štúdia
Obr: 60% absolventov stredných škôl pracuje mimo vyštudovaný odbor


Ak túžite stať sa lekárom, inžinierom, či právnikom je dôležité ísť v živote za svojim snom. Ak sa však pre svoje budúce štúdium a povolanie rozhodujete iba podľa toho:

  • ako sa Vám páči daná stredná škola,
  • aké predmety ponúka,
  • alebo argument, že iba vysoká škola Vám zaručí úspešnú kariéru, vedzte, že to tak už dávno nie je.

Aj keď za posledné tri, štyri roky klesá percento rodičov, ktorí považujú za najlepšiu cestu v získaní kvalifikácie absolvovanie vysokoškolského štúdia, je rovnako potrebné zvažovať pri výbere strednej školy. Tak, ako je pre absolventov niektorých vysokoškolských odborov problematické nájsť si po skončení štúdia prácu, to isté platí aj v prípade niektorých stredoškolských odborov.

Ak aj Vy patríte k tým rodičom, ktorí majú doma ôsmaka alebo k tým žiakom, ktorých čaká rozhodnutie kam na strednú školu využite práve toto leto na to, aby ste sa zamysleli nad svojou budúcnosťou.

Sledujte počas leta našu kampaň a veríme, že práve v príbehoch úspešných ľudí nájdete inšpiráciu. Postupne Vám predstavíme vybrané povolania, prinesieme informácie o školách a zamestnávateľoch zapojených v systéme duálneho vzdelávania a v neposlednom rade informáciu o potrebách trhu práce.

Všetky príbehy bude spájať jedna myšlienka
#MojaPracaMaZmysel #dualnevzdelavanie


Zdroje
Texima Bratislava pre MPSVaR SR
Actly: Rozhodovací proces žiakov ZŠ a SŠ pri výbere štúdia alebo kvalifikácie; 27.12.2016
SITCON: Zmapovanie rozhodovacieho procesu rodičov pri výbere strednej školy; 26.5.2017
Partneri letnej kampane: