Farmárov potrebujeme, aby sme mohli konzumovať naše potraviny

Práca na družstve predstavuje fyzicky náročnejšie zamestnanie, napriek tomu je to výnimočná profesia. Prečo? Možno si to niektorí ani neuvedomujeme, ale za to, že máme čo jesť, vďačíme práve poľnohospodárom a ľuďom, ktorí pracujú v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Jozef Michálek pracuje ako vedúci prvovýroby v PD Mestečko a presvedčil nás nielen o tom, že táto profesia je nevyhnutná pre ľudí, ale i to, že sa v práci nenudí ani jeden deň. Aj on vidí zmysel duálneho vzdelávania a osobne si cení, že momentálne majú žiaci možnosť, vyskúšať si teoretické vedomosti aj v teréne.

#MojaPracaMaZmysel #dualnevzdelavanie


Na začiatok sa nám prosím predstavte. Aké je vaše povolanie?

Moje povolanie je mechanizátor a okrem toho som aj vedúcim prvovýroby v Poľnohospodárskom družstve Mestečko.

A ako dlho už ste farmárom a čo Vás priviedlo k tomuto povolaniu?

V poľnohospodárstve pracujem 16 rokov. K tejto práci ma priviedol môj otec, ktorý robil podobnú činnosť v jednom podniku v našej dedine, kde som vyrastal. Takto sa vo mne pestovala túžba byť mechanizátorom.

S čím všetkým súvisí Vaša práca? Aké sú Vaše povinnosti?

Moja práca súvisí s koordinovaním rastlinnej a živočíšnej výroby a vedúcich pracovníkov na jednotlivých strediskách aj podľa toho, aké majú oni požiadavky a priority tak, aby táto výroba navzájom fungovala. Medzi moje povinnosti teda patrí najmä to, aby táto prvovýroba pozostávajúca z rastlinnej a živočíšnej výroby mala kladný výsledok. To znamená mliečnu výrobu, produkty, ktoré dopestujeme aj dochováme z hľadiska ekonomického aj výrobného.

Čím Vás to obohatilo a čo všetko vám to dáva?

Mňa baví najmä technika, prostredie v ktorom pracujem, ľudia, s ktorými tu som. Celkovo to zahŕňa všestrannosť všetkých tých rozhodnutí a činností. A to je to, čo mi táto práca dáva každý deň.

Čo na svojej práci milujete najviac?

Najviac ma poteší, keď všetko dobre funguje, keď vidím spokojných ľudí, pekne obrobené polia a kvalitné výrobky, ktoré sa dostávajú ľuďom na stôl.

Aká je momentálne situácia v rámci farmárstva na Slovensku? Zaujímajú sa o túto oblasť mladí ľudia?

Niektorí sa zaujímajú aj pre to, že to vidia u rodičov alebo tí, ktorí pochádzajú z dedín. Nie je však veľké percento mladých, ktorí by chceli ísť do tejto profesie.

Ako vnímajú podľa Vás ľudia všeobecne farmástvo ako také? Uvedomujú si jeho dôležitosť?

Z môjho pohľadu si myslím, že je to trošku okrajové odvetvie a podľa mňa ľudia tomu nepripisujú príliš veľký dôraz. Spoločnosť sa uberá skôr k ekonomickejším odvetviam. Vieme, že poľnohospodárstvo je odvetvie, v ktorom je nutné aj tvrdšie pracovať, možno sú tu i ťažšie podmienky, na druhej strane prináša ľuďom produkty, bez ktorých sa nezaobídu.

Dôležitosť poľnohospodárstva a farmárstva? Jesť predsa potrebujeme všetci a každý deň. Je to len o tom, či sa o to postaráme a priložíme ruku k dielu a tým zároveň vieme, čo konzumujeme. Alebo naopak, budeme produkty dovážať zo zahraničia. Ľudia si však už začínajú všímať, čo konzumujú, odkiaľ to pochádza, kto to vyrobil. Myslím si však, že ešte to chvíľu potrvá, pokiaľ bude poľnohospodárstvo na tej úrovni ako v minulosti.

Myslíte si, že je záujem o túto profesiu zo strany žiakov?

Žiaci, ktorí si vybrali štúdium na poľnohospodárskej škole, majú k dispozícii rôzne odbory, ale ich záujem je čiastočný. Nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí váhajú. Ich záujem je čiastočný. Možno by to chcelo ešte podporu zo strany rodičov, porozprávať sa a dať im nejaký vzor a možno aj ten vzor v duálnom vzdelávaní. My sme tiež súčasťou duálneho vzdelávania a osobne to vnímam ako krok vpred, kde môžu študenti sami skúsiť a vidieť procesy vo väčšom. To, čo sa študenti v škole učia teoreticky, si u nás môžu vyskúšať aj prakticky a toto je podľa mňa veľké pozitívum takéhoto vzdelávania.

Súčasťou duálneho vzdelávania ste 1 rok. Ako sa o duálne vzdelávanie zaujímajú rodičia a žiaci?

Momentálne máme dvoch prihlásených žiakov. Myslím si, že žiaci by sa zaujímali viac, keby ich aj rodičia posunuli viac. Povedať im o možnostiach, ktoré to so sebou prináša, sociálne istoty. Duálne vzdelávanie im po skončení školy môže zabezpečiť prácu, môžu sa zamestnať tu, prípadne v inom podniku alebo farme s tým, že už budú mať istoty.

Netreba sa duálu báť. Žiaci po skončení duálneho vzdelávania môžu pokračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole, nie je to podmienka, že zostane pracovať v danom podniku.

Prečo ste sa rozhodli ísť do duálu? Prečo ste súčasťou duálneho vzdelávania?

Jednak je to dobré pre žiakov, je to pre nich prínos a vidíme v tom tiež isté výhody. O nejaký čas budeme potrebovať nových zamestnancov, starneme aj my a potrebujeme obnoviť naše pracovné sily a takto si ich pripravíme už teraz.

Akí sú študenti, ktorí chodia na prax?

Okrem duálneho vzdelávania k nám chodia na prax aj študenti z iných škôl a odborov. Snažíme sa im vysvetliť, že to nie je len o tom, že prídem na prax a niečo urobím. Veľa sa s nimi rozprávame. Napríklad tým, ktorí sú tu na šoférovanie, prízvukujem aj to, aká potrebná je údržba a skontrolovanie si stroja, že to nie je len o tom, že sadnem za stroj a odšoférujem si. Keď pochopia, o čom je táto práca, tak sa starajú o stroje ako o svoje vlastné a je to taká ich vizitka. A to je na tom to pekné, sledovať ich pri práci, keď si toto všetko uvedomia.

Aké sú ešte ďalšie výhody praxe priamo v podniku?

Študent sa tu stretáva so zamestnancami, osvojí si pracovné návyky, vidí pracovný proces, ako funguje. Možno nájde aj on sám nejaké nedostatky a môže sám navrhnúť aj nejaké zlepšenia. A získa prehľad, ako sa v budúcnosti postaví on k svojej práci.

Prečo by mali podľa Vás ísť dnešní žiaci študovať poľnohospodárstvo? Čo im to môže dať?

Študovaný poľnohospodár je všestranne vzdelaný človek, ktorý sa môže zamestnať naozaj veľmi rýchlo, nemusí to byť len v poľnohospodárstve. V podstate mu to prináša široký zámer uplatnenia, pretože získa poznatky z niekoľkých oblastí a má prehľad. Je tu aj ďalší dôvod, prínos našej spoločnosti, ktorá by dostala kvalitných mladých poľnohospodárov.

A aké má táto práca výhody? Tak je to práca so živým materiálom v prírode. Človek nie je zatvorený niekde v hale, stále ste v kontakte s prírodou a na čerstvom vzduchu. Napríklad agronóm prichádza do styku s rastlinami, musí vedieť ako sa o ne starať, musí vedieť ich zloženie, prehľad o chemickom zložení. V živočíšnej výrobe ako zootechnik - tu opäť hovoríme o živom materiáli ako sú biologické procesy, chemické procesy. Ďalej je tu mechanizácia, ktorá sa zaoberá rôznymi opravami, mechanizmami, hydraulikou, mechanikou a podobne. Práca na družstve si tak vyžaduje znalosti z poľnohospodárstva, chovania, pestovania, ale aj zo strojárstva, strojníctva a ostatných odborov. Môžem len konštatovať, že je to všestranná práca, ktorá si vyžaduje znalosti z niekoľkých odborov.

Aké uplatnenie si môžu po skončení školy nájsť? Môžu ísť napríklad aj podnikať?

Samozrejme, sú rôzne možnosti. Niektorí môžu pracovať priamo na farme alebo družstve. Prípadne si môžu otvoriť vlastný podnik, založiť farmu alebo pomáhať poľnohospodárom, ktorí fungujú.

FOTO: Dano Dida

www.dualnysystem.sk/farmar.aspx