Aktuality

Duálne vzdelávanie je dôležitou témou aj u chemikov

„Systém duálneho vzdelávania sa netýka iba stredných škôl a zamestnávateľov. Učitelia a kariérni poradcovia pracujúci na základných školách sú rovnako dôležitou súčasťou pri správnom nasmerovaní žiakov pri výbere strednej školy."...

Výzva pre SOŠ: zapojenie sa do NP Duál

Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ponúka SOŠ možnosť zapojiť sa podpisom zmluvy do atraktívnych aktivít a získať tak pre školu,pedagógov a žiakov množstvo výhod....

Počas dvoch dní zasadala pracovná skupina k legislatívnym úpravám duálneho vzdelávania

Trenčianske Teplice sa na dva dni stali miestom zasadnutia expertnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je pripraviť legislatívne zmeny do novely zákona  o odbornom vzdelávaní a príprave....

S Duálom to ide ľahšie?

bol názov prvého ročníka odborného seminára zameraného na aktívne využitie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Konferenciu organizoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) s cieľom otvoriť diskusiu partnerov, ktorí sú aktívnou súčasťou SDV....

Počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania sa zvýšil o 27 percent

Bratislava – 19. septembra 2017 – V septembri nastúpilo do školských lavíc v rámci systému duálneho vzdelávania 1 370 prvákov v 58 stredných odborných školách. Ich počet vzrástol o 27 percent oproti minulému roku. ...

Zoznam odborov v školskom roku 2017/2018

Zoznam odborov so žiakmi prvých ročníkov v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018....

Žiadaná profesia a odborné skúsenosti sú vstupenkou k dobrému zamestnaniu

Mnohí absolventi nemajú poňatie, či je po type ich vzdelania na trhu práce vôbec záujem a s tým potom súvisia aj ich nereálne očakávania na pracovných pohovoroch, opisuje svoje skúsenosti personalista Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zames...

Psychológ: Pre deti je duálne vzdelávanie dobré. Uvidia, ako to funguje v realite

V súčasnej dobe máme na trhu práce veľký rozdiel medzi profesiami. Niektoré sú na trhu práce veľmi žiadané a zamestnávatelia nevedia nájsť kvalifikovaných pracovníkov a naopak, o niektoré nie je takmer vôbec záujem. Ako sa teda rozhodnúť správne? ...

O histórií lesníctva v SR

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. ...

Ako dobre poznáte svojho farmára?

Stretli ste dnes už svojho farmára? Ako dobre ho poznáte? Jedným z nich je aj Peter Ježo z poľnohospodárskeho družstva Mestečko....

FARMÁR #MojaPracaMaZmysel

Za posledné roky sme úplne zabudli, že i farmy, družstvá či pestovatelia potrebujú mať svojich nasledovníkov a nástupcov....

KUCHÁR #MojaPracaMaZmysel

Reštaurácie potrebujú kuchárov, na Slovensku je ich nedostatok. Aj v gastronómii sa dá vybudovať úspešná kariéra.  ...

ŽELEZNIČIAR #MojaPracaMaZmysel

Železnice Slovenskej republiky ohlásili, že v najbližších 11 rokoch budú potrebovať 1 856 pracovníkov. I keď sa povolanie železničiara väčšinou dedí, nemusí to tak byť....

PEKÁR #MojaPracaMaZmysel

130 voľných pracovných miest na pozíciu pekár.No mladých, ktorí študujú odbor pekár je sotva 50. Je súčasná generácia pekárov naozaj poslednou?...

Profesia stolár a zoznam škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Školy poskytujúce vzdelanie v profesii stolár a zamestnávatelia, ktorí sú certifikovaní v systéme duálneho vzdelávania....

Oblasť Farmárstvo a zoznam škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Školy poskytujúce vzdelanie v oblasti farmárstva a zamestnávatelia, ktorí sú certifikovaní v systéme duálneho vzdelávania: ...

Diskusie v rádiu Aktual

Diskusie o duálnom vzdelávaní v rádiu Aktual sa spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania JUDr. Ing. Michalom Bartókom zúčastnil aj jeden z top slovenských šé...

Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR včera hostili zástupcov gruzínskej delegácie s cieľom predstaviť slovenský model systému duálneho vzdelávania a vzájomne si vymeniť skúsenosti s rozvojo...

Prví inštruktori duálneho vzdelávania získali certifikát

Bratislava - 19. mája 2017 – Prví inštruktori duálneho vzdelávania si včera podvečer prevzali od zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania certifikát, ktorý ich oprávňuje na vzdelávanie žiakov na praco...

Žiaka pre firmu vychováva aj inštruktor duálneho vzdelávania

Certifikované školenia inštruktorov spustil v týchto dňoch v spolupráci so zamestnávateľmi práve Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) s cieľom vyškoliť ich 250 do konca roka 2017. ...

Novú perspektívu dávajú vidieku práve naši mladí žiaci

Presne to môžeme konštatovať na základe záujmu stredoškolákov o aktívnu účasť na súťaži MLADÝ EKOFARMÁR s podnázvom „Súťaž o mlieku“, ktorú už 18. krát organizuje spolu s partnermi Štátny inštitút odborného vzdelávania....

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruk...

Česko-Slovenská súťaž v stolárčine a murárčine

Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia je atraktívnou príležitosťou na propagáciu remesiel, ktoré sú mimoriadne žiadané na trhu práce, a preto ich štúdium dáva stredoškolákom perspektívu zamestnania....

Systém duálneho vzdelávania a jeho perspektíva

Príďte s nami diskutovať o budúcnosti duálneho vzdelávania a efektívnej príprave žiakov pre potreby trhu práce na Slovensku. Seminár a diskusia sa uskutočnia v stredu, 26. apríla 2017, od 13.30 hod. v Nitre....

Východniari valcovali   

Súťaž v spracovaní informácií na počítači pozná víťazov. Pri pohľade na výsledky zápolenia stredoškolákov treba konštatovať, že košičania valcovali. Z celkového počtu 36 súťažiacich obsadili 3 x prvé miesto....

Mladí mechatronici v Trnave dokážu pripravenosť na povolanie 

Stredoškoláci sa koncom marca stretnú v Trnave. V poradí piaty ročník súťaže Mladý mechatronik bude priestorom na ukážky vedomostí, zručností a samozrejme pripravenosti na povolanie....

Duálne vzdelávanie - reportáž TV Ružinov

TV Ružinov prináša reportáž o školstve, maturitách, informáciach o stredných školách a prihláškach a v neposlednom rade aj o Duálnom vzdelávaní. Diskusnú reláciu si možete pozrieť TU....

Duálne vzdelávanie – leták

Záleží Vám na budúcnosti a úspešnosti Vášho dieťaťa? Duálne vzdelávanie – správna voľba pre budúcnosť našich detí. Viac informácií nájdete v našom letáku...

Duálne vzdelávanie a jeho benefity pre žiakov

Ak ešte nie ste presvedčení, že Duálne vzdelávanie je naozaj tá správna voľba pre žiakov končiacich základnú školu, ponúkame Vám zoznam benefitov, ktoré na žiakov čakajú: príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach u zamestnávateľa; ...

Študuj dopravu

Ministerstvo dopravy chce motivovať školákov, aby sa rozhodli študovať dopravu. Počas dvojdňovej akcie, ktorá bude prebiehať 24. a 25. marca na železničnej stanici vo Vrútkach, si tak budú môcť žiaci vyskúšať napríklad povolanie rušňovodiča....

Burza príležitostí  

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje atraktívne podujatie, ktoré bude sprevádzať záujem škôl, žiakov aj zamestnávateľov. Burza príležitostí otvorí široké ponuky na prezentáciu šikovných žiakov, ambicióznych škôl a spoločensky...

Stredoškoláci uvarili víťazstvo

Poznáme nielen umiestnenie súťažiacich, ale môžeme povedať, že do našej gastronómie postupne prichádzajú nové talenty, ktoré už počas nižších súťažných kôl dokázali, že sú pripravení na zamestnanie. A presne o tom je duálne vzdelávanie.“...

Zelené vozidlá

„V projekte sa dôraz upriamuje na využívanie inovatívnych učebných metód ako je bádateľské učenie, či metódy kritického myslenia, čo prinesie kvalitnejšie materiály pre učiteľov aj žiakov,“ ...

TOP 10 učebných odborov s perspektívou

Každý z tohto zoznamu predstavuje TOP študijný odbor s perspektívou pre terajších aj budúcich absolventov. Pred tým je však dôležité ich štúdium, ktoré sa stále viac spája s praxou, tak ako vzdelávanie so zručnosťami....

Príklady dobrej praxe

Kompletný zoznam škôl a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania.......

Ako sa varí víťazstvo?

Moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a úprav bolo vstupenkou pre stredoškolákov v rámci semifinále GASTRO Junior Skills Slovakia, do ktorého postúpilo 12 najlepších súťažiacich z celkového počtu 70 stredoškolákov zo 47 hotelových ...

Euroskills / Prestíž doma, značka v zahraničí

Stredoškoláci úspešní v odborných súťažiach majú zelenú aj v zahraničí. Dvere na medzinárodné podujatia im otvárajú výsledky v súťažiach EuroSkills. Ide o prestížne meranie síl žiakov stredných odborných škôl za aktívnej podpory zamestnávateľov...

ZENIT testuje moderné danosti žiakov  

Programovanie, web dizajn a tiež elektronika a strojárstvo sú len niektoré z viacerých kategórií blížiacej sa súťaže stredoškolákov ZENIT. Víťazi z ôsmich krajských kôl, presnejšie 99 žiakov z celého Slovenska, preukážu svoje zručnosti a vedomosti...

Kontrakty s úspechom

„Stredoškoláci sa bezprostredne učia obchodovať priamo, tvárou v tvár zákazníkom, konkurencii, reálnym podnikateľom, aj ďalším návštevníkom,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók....

Odborné súťaže podporujú talenty

S príchodom nového roka sa pre stredoškolákov otvárajú možnosti porovnať svoje sily, preukázať zručnosti a prezentovať talent v odborných súťažiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania ich organizuje hneď niekoľko, pričom ich zameranie ponúka žiakom...

K žiakom prichádzajú nové študijné odbory

V súvislosti s otvorením nových študijných odborov riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók zdôrazňuje: „Každý zo študijných odborov žiakom ponúka možnosť získať odbornú pripravenosť v oblastiach, ktoré sú na trhu...

Perspektívy pre žiakov a potenciál pre firmy

Svit – 1. december 2016 – Potenciálom odborného vzdelávania je hlavne jeho schopnosť pripravovať absolventov pre potreby trhu práce. Čísla zo štatistík, ani očakávania zamestnávateľov nemôžu zostať bez povšimnuti...

Festival šikovných

Už tento týždeň sa v Bratislave uskutoční Festival šikovných. Presne takto nazval Štátny inštitút odborného vzdelávania pestrú paletu podujatí, ktoré do bratislavskej Incheby prilákajú žiakov, učiteľov a školy zo Slovenska aj zo zahraničia....

Výstava remesla

Žiaci umeleckej školy dokázali oživiť stopy dávnej histórie. A to napríklad výrobou repliky keltského meča starého 2 200 rokov. Tento meč, ale aj ďalšie precízne spracované napodobeniny historických artefaktov budú sprístupnené na výstave, ktorá dokazuje...

Medzi mladými je veľa talentu a inšpirácie

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje festival šikovných, ktorý je jedinečným podujatím kde mladí ľudia zo Slovenska a zahraničia prejavia svoj talent, nadanie aj šikovnosť. ...