Aktuality

Prváci môžu uzavrieť učebnú zmluvu pre duálne vzdelávanie do soboty

Bratislava - 13. septembra - Do soboty 15. septembra môžu prváci stredných škôl uzavrieť učebnú zmluvu so zamestnávateľom v rámci duálneho vzdelávania. Termín pre vstup žiakov do systému duálneho vzdelávania (SDV) sa posunul od tohto 1. septembra, upravil...

Lubyová: Stimulom pre firmy v duálnom vzdelávaní sú priame platby

Bratislava 2. septembra 2018 (TASR) - Dôležitým stimulom najmä pre malé a stredné firmy je zavedenie priamych platieb pre firmy, ktoré poskytujú praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV). ...

Prípravu žiakov v duálnom systéme postráži viac ako 700 inštruktorov

Bratislava - 18. júla 2018 - Vyškolených inštruktorov v systéme duálneho vzdelávania je už viac ako 700 a stále pribúdajú. V týchto dňoch sa na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) školia ďalší, konkrétne od zamestnávateľov ZF Slovakia, a.s. ...

Duálne vzdelávanie skončilo prvých 96 žiakov

Bratislava - 9. júla 2018 (TASR)- Medzi najčastejšie študijné programy, ktoré študenti v rámci duálneho vzdelávania navštevujú, patria odbory ako stolár, nástrojár, obrábač kovov, mechanik opravár, ale aj operátor strojárskej výroby....

Milan Kuzma o zmenách v duálnom vzdelávaní

Bratislava - 22. júna 2018 - Vo včerajšej diskusnej relácií TABLET.TV Milan Kuzma zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania priblížil zmeny v duálnom vzdelávaní, ktoré ho ešte viac ...

Výnimočných pedagógov ocenili za dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou

Bratislava - 19. júna 2018 - Vychovali niekoľko generácií úspešných absolventov. Často na úkor svojho voľného času podnecujú k mimoškolskej aktivite a napomáhajú rozvoju zručnosti i osobném...

Výber a príprava talentov už v pätnástich rokoch

Bratislava - 07. júna 2018 - Snom každého zámestnávateľa je, aby získal čo najviac motivovaných a talentovaných ľudí, so záujmom o svoj rozvoj, lebo práve takíto ľudia sú potom pilierom rozvoja samotnej firmy. Zatiaľ najlepším nástrojom ako to dosiahnuť j...

Záujem o stredné odborné školy stúpol v dvoch krajoch

Žiaci deviatych ročníkov základných škôl si už svoje stredné školy vybrali. V Bratislavskom a Trenčianskom kraji zaznamenali vyšší počet prihlášok do odborných škôl ako minulý rok....

Duálny systém naštartujú zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Bratislava - 28. mája 2018 - Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu....

Odborní operátori prevádzky a ekonomiky dopravy sa uplatnia v rôznych pozíciách železničnej dopravy

Bratislava - 25. mája 2018 - Absolventi odboru operátor prevádzky a ekonomiky dopravy nájdu uplatnenie ako výpravcovia, dozorcovia prevádzky, komandujúci, technológovia, prevádzkoví dispečeri, kontrolní dispečeri, kontrol&o...

Diskusia o budúcnosti trhu práce za účasti ŠIOV-u

Bratislava - 24. mája 2018 - "BUDÚCNOSŤ JE V NAŠICH RUKÁCH!" je headlinom konferencie organizovanej Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR spolu s Treximou Bratislava, spol. s.r.o., ktorá sa bude konať už v pondelok 28.mája pod záštitou mi...

Duálne vzdelávanie v Decodome čakajú významné udalosti

Bratislava - 16. mája 2018 - Partnerstvo škola-žiak-zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania je a má byť prínosom v prvom rade pre žiaka, jednoznačne však obohacuje a posúva všetkých z&ua...

Absolvent odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby ovláda celý výrobný proces

Bratislava - 9. mája 2018 - Odborní operátori gumárskej a plastikárskej výroby sú dnes potrební na celom Slovensku. Výhodou je, že  žiaci nežijú izolovane v škole, ale sú priamo vo výrobe a tak majú možnosť vidieť, kam sa priemysel posúva....

Odborní poľnohospodári - mechanizátori sú rýchlo rozchytaní

Bratislava - 4. mája 2018 - Odbor poľnohospodár – mechanizácia je určený vyslovene chlapcom. Jeho absolvent si v poľnohospodárskom podniku vždy miesto nájde, pretože ovláda zariadenia ako z rastlinnej, tak aj z živočíšnej výroby. Oproti minulosti má ...

Agrokomplex opäť ožil strednými odbornými školami

Nitra - 27. apríla 2018 - Koniec apríla sa nesie v duchu odborného vzdelávania. Tradičná celoštátna výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorá na výstavisku Agrokomplex v Nitre prebieha 26. až 27. apríla aj tento rok spája desiatky škôl a odboro...

Záujem o Stredoškolskú odbornú činnosť pretrváva

Bratislava - 26. apríl 2018 - Stredoškolská odborná činnosť má už desaťročia svoje pevné miesto v kalendároch stredných škôl na celom Slovensku. Celoštátna prehliadka jej jubilejného štyridsiateho ročníka prebieha 24. až 27.apríla 2018 na akademickej pôde...

Mechanik elektrotechnik sa postupne inovuje a prispôsobuje automatizácii

Bratislava - 24. apríla 2018 - Absolvent tohto odboru je pripravený nielen na elektrotechniku, ale aj na ostatné odvetvia priemyslu, v ktorých sú jej prvky. Je schopný samostatne pracovať na elektrických zariadeniach vrátane ich konštrukcie, výroby, mont...

Potravinári sú po škole vďaka praktickej príprave vo výrobe ako doma

Bratislava - 17. apríla 2018 - Žiak odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín prechádza postupne celou výrobou. Ovláda správnu výrobnú prax, potravinárske suroviny, vie s nimi pracovať, pozná záručné doby surovín, ovláda technologick...

Odbor mechanik mechatronik je moderný a perspektívny

Bratislava - 10. apríla 2018 - Mechatronika v sebe spája elektroniku a mechaniku, dve samé o sebe veľmi rozšírené odvetvia. Vzniká tak odbor, ktorý má široký záber a jeho absolventom dáva mimoriadne veľké šance úspešne sa uplatniť na pracovnom trhu. ...

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania o duálnom vzdelávaní

Bratislava - 5. apríla 2018 - O duálnom vzdelávaní, pripravovaných zmenách a potrebách trhu práce hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec....

Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Bratislava - 3. apríla 2018 - Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiako...

V duálnom systéme vzdelávania si žiak so školou vyberá aj zamestnávateľa

Bratislava - 29. marca 2018 - Už len necelé dva týždne majú deviataci a ich rodičia na výber strednej školy. Posledný termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky je 10. apríl. V ponuke stredných škôl je aj takmer 3 000 miest v duálnom systéme vzdelávania....

Obrábač kovov má istotu, že sa po škole zamestná

Obrábač kovov je nedostatkový, finančne celkom vysoko hodnotený odbor, ktorý má navyše aj dobré pracovné podmienky. Štúdium a následná práca v tejto oblasti sa veľmi posunuli najmä z hľadiska nových technológii. Žiaci sa s nimi stretávajú už počas štúdia ...

Dopyt po profesionálnych kuchároch pretrváva

Kuchár je napriek množstvu škôl a absolventov stále nedostatkovým odborom. Na dobrom kuchárovi totiž reštaurácia stojí a padá. Odbornosť a inovatívny prístup, ktoré žiak získa počas štúdia vedia oceniť zamestnávatelia aj zákazníci...

Oliver: Obchodní pracovníci s praxou majú oproti ostatným výhodu

„V duálnom systéme som sa naučil už dosť veľa“, hodnotí v polovici tretieho ročníka žiak odboru obchodný pracovník Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Oliver Garbini. Najradšej na obchode má prácu so zákazníkom a pochv...

Duálne vzdelávanie vo Vacuumschmelze, s.r.o. a SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Do systému duálneho vzdelávania je zapojená aj spoločnosť Vacuumschmelze, s.r.o., ktorá spolu so Strednou priemyselnou školou v Novom Meste nad Váhom pripravuje žiakov v štvorročných maturitných odboroch mechanik nastavovač a mech...

Štúdium mechanika nastavovača je zaujímavé a úzko prepojené s praxou aj vďaka duálnemu systému

Podľa Martina Rapavého, tretiaka v odbore mechanik nastavovač na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach je pre štúdium jeho odboru potrebná predstavivosť a hlavne záujem, pretože každý, kto sa chce niečo naučiť, sa to naučí bez problémov....

Budúci mechanik elektrotechnik Tomáš: Duálny systém by som odporučil každému

Žiak druhého ročníka odboru mechanik elektrotechnik na Strednej odbornej škole  technickej vo Vrábľoch Tomáš Čavojský od začiatku vedel, že chce študovať v systéme duálneho vzdelávania. A odporučil by ho každému, hlavne kvôli výhodám, ktoré prináša....

Súčasní poľnohospodári pracujú s najnovšími technológiami

Odbor poľnohospodár-mechanizácia si vyberajú chlapci, ktorých stroje a poľnohospodárstvo zaujímajú od detstva, aj takí, ktorí sa s nimi stretnú až počas štúdia. Ondrej Panák z tretieho ročníka tohto odboru na Strednej odbornej škole v Pruskom patrí k prve...

Filip: povolanie výpravcu máme v rodine a je aj mojím snom

Práca v kancelárii ho vôbec neláka. Kariérnym cieľom Filipa Sováka, druháka v odbore operátor prevádzky a ekonomiky dopravy na Dopravnej akadémii v Trenčíne je povolanie výpravcu, ktorý sa ako sám hovorí priamo „dotýka dopravy“. Odbor si pochvaľuje hlavne...

​​​​​​​Gumársky priemysel využíva najnovšie technológie, stále ich však riadi človek

„Plasty a guma sú všade okolo nás,“ hovorí žiak druhého ročníka v odbore operátor gumárskej a plastikárskej výroby Strednej odbornej školy v Púchove Ľuboš Gabriš. O uplatnenie na pracovnom trhu sa teda báť nemusí. ...

Poznáme mená najlepších budúcich kuchárov

Bratislava 31. januára 2018 - Najlepší z najlepších. Aj tak by sa dali charakterizovať víťazi finálového kola súťaže budúcich kuchárov zo stredných odborných škôl GASTRO JUNIOR BUDFOOD CUP Skills Slovakia. ...

Pracovné stretnutie na tému „Duálne vzdelávanie – najlepšia cesta pre našu budúcnosť“

Bratislava - 30. januára 2018 - „Duálne vzdelávanie - najlepšia cesta pre našu budúcnosť“ je názov pracovného stretnutia, ktoré pre Vás organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou....

Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

Bratislava - 15. januára 2018 - Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje ŠIOV tento týždeň v piatich krajských mestách Slovenska....

Zoznam učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania

Zoznam učebných a študijných odborov, ktoré sú zaradené v duálnom vzdelávaní:...

Podporujeme kariérovú orientáciu žiakov. Začali sa prvé školenia pre učiteľov základných škôl

Bratislava - 15. decembra 2017 - Podpora kariérovej orientácie žiaka, podchytenie jeho schopností, talentu a nadania už počas základnej školy je jedným zo základných predpokladov pre ich úspešný výber budúceho povolania a uplatnenia sa v praxi a témou ško...

Diskusia s riaditeľmi stredných odborných škôl o duálnom vzdelávaní

Bratislava - 11. decembra 2017 - Otvorenie SDV pre priemyslovky, možnosti riešenia úpravy normatívneho financovania pre školy, vzorové učebné plány a učebné osnovy, ale aj reálne počty žiakov v duálnom vzdelávaní a diskusia diskusia o praktických otázkach...

​​​​​​​Školy čaká diskusia o zlepšovaní odborného vzdelávania

Trenčín - 07. decembra 2017 - Riaditelia všetkých SOŠ zapojených do duálneho vzdelávania sa v piatok, 8.12.2017 stretnú v Trenčíne, aby spolu diskutovali o zvýšení kvality odborného vzdelávania a prípravy najmä s ohľadom na potreby pracovného trhu....

Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

Bratislava - 5. decembra 2017 - Kvalita štátnych vzdelávacích programov je dlhodobo predmetom kritiky zo strany škôl. Plne si to uvedomujeme a naším cieľom je odstrániť problematické miesta v nich aj za účasti učiteľov. ...

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Bratislava - 04. decembra 2017 - Kariérové poradenstvo a práca so žiakom sa musí začínať už na základnej škole.  žiakovi, jeho schopnostiach, príprave na hodiny i jeho možnostiach vedia práve výchovní poradcovia a učitelia, ktorí so žiakom pracujú. ...

Aj podujatie Kam na strednú ponúklo informácie o duálnom vzdelávaní

Trnava - 28. november 2017 - Tridsať stredných škôl s rôznorodým zameraním, ako aj firmy zapojené do systému duálneho vzdelávania Trnavského kraja sa dnes predstavili na výstave Kam na strednú 2017 určenú pre žiakov ôsmich a deviatych ročníkov ZŠ....

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Bratislava - 22. november 2017 - Bezplatné trojdňové kurzy realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP určené učiteľom a kariérovým poradcom....

Veľtrhy Job Forum a Stredoškolák - Hrdina remesla mali čo ponúknuť

Trenčín - 13. novembra 2017 - V poradí už 9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania „Job Forum 2017“ sa konal v dňoch 26. a 27. októbra 2017 v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod hlavičkou MPSVaR SR a ÚPSVaR v Trenčíne,...

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF

Bratislava – 9. novembra 2017 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizovalo v dňoch 7.-8. novembra konferenciu k 60-tému výročiu ESF pod názvom „Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF“....

Stretneme sa na Burze stredných škôl v Poprade a v Levoči. Nezmeškajte ich!

Počas dvoch novembrových dní sa budú konať Burzy stredných škôl a nebude na nich chýbať ani duálne vzdelávanie. Podujatia organizuje CPPPaP v spolupráci s regionálnymi úradmi práce a to 10. novembra v Poprade a 16. novembra v Levoči....

Newsletter Duál pre stredné školy - október

Najnovšie číslo Newslettra Duál pre SŠ Vám prináša informácie nielen o plánovaných aktivitách NP Duálne vzdelávanie a podpora atraktivity a kvality OVP v šk. r. 2017/18, ale aj odpovede na často kladené otázky týkajúce zapojenia SOŠ do SDV....

Prinášame vám Newsletter DUÁL pre základné školy. Čo v ňom nájdete?

Prinášame vám nový mesačník Newsletter DUÁL pre základné školy, prostredníctvom ktorého by sme vám chceli poskytovať informácie o často diskutovanej téme duálneho vzdelávania....

Duálne vzdelávanie je dôležitou témou aj u chemikov

„Systém duálneho vzdelávania sa netýka iba stredných škôl a zamestnávateľov. Učitelia a kariérni poradcovia pracujúci na základných školách sú rovnako dôležitou súčasťou pri správnom nasmerovaní žiakov pri výbere strednej školy."...

Výzva pre SOŠ: zapojenie sa do NP Duál

Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania ponúka SOŠ možnosť zapojiť sa podpisom zmluvy do atraktívnych aktivít a získať tak pre školu,pedagógov a žiakov množstvo výhod....

Počas dvoch dní zasadala pracovná skupina k legislatívnym úpravám duálneho vzdelávania

Trenčianske Teplice sa na dva dni stali miestom zasadnutia expertnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je pripraviť legislatívne zmeny do novely zákona  o odbornom vzdelávaní a príprave....

S Duálom to ide ľahšie?

bol názov prvého ročníka odborného seminára zameraného na aktívne využitie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Konferenciu organizoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) s cieľom otvoriť diskusiu partnerov, ktorí sú aktívnou súčasťou SDV....

Počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania sa zvýšil o 27 percent

Bratislava – 19. septembra 2017 – V septembri nastúpilo do školských lavíc v rámci systému duálneho vzdelávania 1 370 prvákov v 58 stredných odborných školách. Ich počet vzrástol o 27 percent oproti minulému roku. ...

Zoznam odborov v školskom roku 2017/2018

Zoznam odborov so žiakmi prvých ročníkov v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018....

Žiadaná profesia a odborné skúsenosti sú vstupenkou k dobrému zamestnaniu

Mnohí absolventi nemajú poňatie, či je po type ich vzdelania na trhu práce vôbec záujem a s tým potom súvisia aj ich nereálne očakávania na pracovných pohovoroch, opisuje svoje skúsenosti personalista Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zames...

Psychológ: Pre deti je duálne vzdelávanie dobré. Uvidia, ako to funguje v realite

V súčasnej dobe máme na trhu práce veľký rozdiel medzi profesiami. Niektoré sú na trhu práce veľmi žiadané a zamestnávatelia nevedia nájsť kvalifikovaných pracovníkov a naopak, o niektoré nie je takmer vôbec záujem. Ako sa teda rozhodnúť správne? ...

O histórií lesníctva v SR

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. ...

Ako dobre poznáte svojho farmára?

Stretli ste dnes už svojho farmára? Ako dobre ho poznáte? Jedným z nich je aj Peter Ježo z poľnohospodárskeho družstva Mestečko....

FARMÁR #MojaPracaMaZmysel

Za posledné roky sme úplne zabudli, že i farmy, družstvá či pestovatelia potrebujú mať svojich nasledovníkov a nástupcov....

KUCHÁR #MojaPracaMaZmysel

Reštaurácie potrebujú kuchárov, na Slovensku je ich nedostatok. Aj v gastronómii sa dá vybudovať úspešná kariéra.  ...

ŽELEZNIČIAR #MojaPracaMaZmysel

Železnice Slovenskej republiky ohlásili, že v najbližších 11 rokoch budú potrebovať 1 856 pracovníkov. I keď sa povolanie železničiara väčšinou dedí, nemusí to tak byť....

PEKÁR #MojaPracaMaZmysel

130 voľných pracovných miest na pozíciu pekár.No mladých, ktorí študujú odbor pekár je sotva 50. Je súčasná generácia pekárov naozaj poslednou?...

Profesia stolár a zoznam škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Školy poskytujúce vzdelanie v profesii stolár a zamestnávatelia, ktorí sú certifikovaní v systéme duálneho vzdelávania....

Oblasť Farmárstvo a zoznam škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Školy poskytujúce vzdelanie v oblasti farmárstva a zamestnávatelia, ktorí sú certifikovaní v systéme duálneho vzdelávania: ...

Diskusie v rádiu Aktual

Diskusie o duálnom vzdelávaní v rádiu Aktual sa spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania JUDr. Ing. Michalom Bartókom zúčastnil aj jeden z top slovenských šé...